Hapsira e hostimit qe ju eshte vene ne dispozicion mund te perdoret vetem per qellime te ligjshme.

Ju jeni pergjegjes per te gjithe permbajtjen e faqes suaj, ku perfshihen edhe permbajtja qe ngarkojne aty nga perdoruesit e faqes suaj. Llogaria juaj nuk mund të transferohet ose të përdoret nga askush tjetër përveç jush.

 

Perdorime te Ndaluara

Transmetimi, ruajtja, prezantimi apo shperndarja e cfaredo lloji informacioni, ose materiali ne kundershtim me cdo ligj te aplikueshem eshte i ndaluar. 

Shembuj te thyerjeve mund te jene: (Kjo liste jepet vetem per qellim orientimi dhe nuk perfaqeson te gjitha thyerjet e mundeshme)

 • promovim i dhunën apo lëndimit
 • përdorimin e gjuhës shpifëse, kërcënuese ose abuzive
 • kumar, apo aktivitete të ngjashme, skemat Ponzi ose skemave piramidale
 • farmaci online
 • shkeljet e ligjeve te republikes se Shqiperise, ligjeve te vendeve te BE dhe ligjeve te USA.
 • Shkelja e të drejtave të pronës intelektuale të të tjerëve
 • falsifikim, shtrembërime te origjinën se një mesazhi
 • krijimin ose dërgimin e viruseve, worms internet apo Trojan horses, bomba email, ose angazhim në sulmet e mohimin e të shërbimit (Sulme DOS, ose variante te tij)
 • nxitja e kryerjes se çdo aktiviteti ilegal, edhe nëse vetë aktiviteti nuk është kryer
 • lehtësimin i shkeljes së një ligji ose rregullore dhe / ose udhëzimi i të tjerëve  në aktivitete të ndaluara

Perdorimi i serverave per te derguar emaile Marketing duhet te behet brenda limiteve te CAN-SPAM Act.

Perdorimi i burimeve te serverave per te derguar emaile SPAM eshte i ndaluar.

Llogaria juaj nuk mund të përdoret për shpërndarjensoftware ose produkte multimediale.

Ju nuk mund ta ta përdorni hapsiren për të shpërndarë dhe ruajtur një sasi të pazakontë të multimedia files. Fotografi multimediale janë definuar psh çdo grafike, skedare audio dhe video.

Një sasi e pazakontë i referohet çdo web site me përdorimin e hapësirës në disk për ruajtjen e dosjeve multimediale (60% të përdorimit të saj të përgjithshëm), qoftë në aspektin e madhësisë totale ose numrin e dosjeve.

 

Jane gjithashtu te ndaluara te gjitha veprimet qe tentojne te demtojne serverat, rrjetin tone, klientet tane dhe internetin ne pergjithesi.

 

Shkelja e te drejtes se autorit eshte reptesisht e ndaluar.

Hapsira e vene ne dispozicion nuk mund te perdoret per te mbajtuar apo shperndare programe/skedare multimedial te tille si video, klipe, kenge, dokumentare per te cilat ju nuk disponioni licensat apo lejet perkatese.

Pornografija,abuzimi me femijet dhe bestialiteti jane reptesisht te ndaluara.

 

Ju pranoni të kufizojnë përdorimin tuaj të shërbimeve nepërmjete webit vetem mbi protokollin HTTP/HTTPS/FTP. 

 

Keqpërdorimet përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, rrjeta shkencore/grid/distributed compjuting, hapsire magazinimi per backupe apo software. 

 

Ne do të përcaktojë, në bazë të gjykimit tonë, çka përbën një keqpërdorim të shërbimeve të hostimit. 

 

Çdo klient i cili përdor një nivel të papranueshëm të lartë të burimeve të serverit, duke përfshirë, por jo duke u kufizuar në, kohën CPU, përdorimin e kujtesës, dhe burimeve të rrjetit, ose duhet të:

    (a) të paguajë ekstra për një server të dedikuar apo server gjysmë të dedikuar, në varësi të burimet qe ju nevojiten, ose

    (b) zvogëloni përdorimin e tyre në një nivel të pranueshëm. 

 

Politika jone e Abuzimit te Burimeve përcakton këto standarde: 

 

 • Perdorim Memorie:       Maksimum 10% per domain/file/application
 • Perdorim CPU:              Maksimum 20% per domain/file/application
 • Koneksione Apache:     Maksimum 30 koneksione 
 • Koneksione MySQL:     Maksimum 15 koneksione perdoruesish
 • Koneksione POP:         Maksimum 35 koneksione/IP/ore
 • Numri i Emaileve:        Maksimumi 200 emaile/domain/ore
 • Numri i Fileve:              Maksimumi 100000 skedare

 

Nëse ju dëshironi të shpërndajë software dhe/ose skedare multimedia, ju lutem kontaktoni për leje This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Nuk jane te lejuar, kontente/materiale/skripte si ne listen me poshte ose te ngjashme me to:

 • Topsites
 • IRC Scripts/Bots
 • Eggdrop
 • BithcX
 • XiRCON
 • Proxy Scripts/Anonymizers
 • Pirated Software/Warez
 • Image Hosting Scripts (similar to Photobucket or Tinypic)
 • AutoSurf/PTC/PTS/PPC sites
 • IP Scanners
 • Bruteforce Programs/Scripts/Applications
 • Mail Bombers/Spam Scripts
 • Banner-Ad services (commercial banner ad rotation)
 • File Dump/Mirror Scripts (similar to rapidshare)
 • Commercial Audio Streaming (more than one or two streams)
 • Escrow/Bank Debentures
 • High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites
 • Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
 • Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s)
 • Prime Banks Programs
 • Lottery Sites
 • MUDs/RPGs/PBBGs
 • Hateful/Racist/Harassment oriented sites
 • Hacker focused sites/archives/programs
 • Sites promoting illegal activities
 • Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content
 • Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs
 • Site Fraudelente
 • Mailer Pro

Backupet

Ju jeni pergjegjes per backupet e fileve ne hapesiren tuaj te hostimit.

Ne marrim persiper te bejme backup-e javore te llogarise suaj por keto backupe duhet te konsiderohen nga ju si ekstra dhe jo si sherbim backup-i.
Nese jeni te interesuar per sherbimin e backupit ne nje vendodhje remote atehere kontaktoni me This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ne ju rekomandojme te mbani ne kompjuterin tuaj lokal nje kopje te te dhenave qe keni ne server.

 

Siguria

Ju jeni pergjegjes qe te siguroheni qe skriptet/programet e instaluar ne llogarine tuaj te hostimit jane te sigurta dhe permisionet e direktorive jane vene ne menyren e duhur. Ju jeni pergjegjes per cdo aktivitet te kryer nga llogaria juaj. 

 

Auditet dhe Nderprerja e Sherbimit

Audite periodike do te behen nga stafi jone teknik per te garantuar qe llogaria juaj nuk bie ne kondershtim me rregullat e vendosura nga Termat e Sherbimit dhe Limitet e Perdorimit te percaktuara nga ne dhe te publikuara ne faqen tone te Internetit www.shqiperiahosting.com.

Ne do të jemi i arbitri i vetëm i asaj që është konsideruar si një përdorimi abuziv i serverit dhe rezervojme te drejten per te nderpre sherbimin ne cdo rast qe verehet thyerje te rregullave te mesiperme.

 

Falminderit për mirëkuptimin.

ShqiperiaHosting.com

Rruga Vath Korreshi, Pll. 12/1
Tirana, Albania

 

Data e fundit e përditësimit: 23 Dec 2015